Đang tải dữ liệu...

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH

( 09-08-2015 - 12:30 PM ) - Lượt xem: 3

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THEO CHỨNG TỪ THỰC TẾ TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO KẾ TOÁN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VÀ SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG. KHI BẠN CẦM GPKD TRÊN TAY BAN CÓ THỂ TỰ TIN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CỦA MÌNH ĐƯỢC CHƯA? BẠN CẦN CẬP NHẬT LUẬT THUẾ LIÊN TỤC VÀ SOẠN HS CHO MỖI TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY NỮA... NHỮNG ĐIỀU ĐÓ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

 

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THEO CHỨNG TỪ THỰC TẾ TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO KẾ TOÁN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VÀ SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG.

NHIỆT TÌNH, TẬN TÂM, ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRÊN SUỐT ĐOẠN ĐƯỜNG

CHƯƠNG TÌNH ĐÀO TẠO

+ CÁC SẮC THUẾ

+ HỒ SƠ LÀM VIỆC BAN ĐẦU VỐI CƠ QUAN THUẾ, SOẠN HỒ SƠ, CÔNG VĂN CHO NHỮNG PHÁT SINH

+ LẬP TỜ KHAI THUẾ THEO CHỨNG TỪ HOÁ ĐƠN THỰC TẾ

+ THỰC HÀNH LÀM BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN TRÊN EXCEL

+ THỰC HÀNH LÀM BẢNG KÊ XNT

+ BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẢNG PHÂN BỔ...

+ CÂN ĐỐI LÃI LỖ

+ HỆ THỐNG SỔ SÁCH THEO LOẠI HÌNH CÔNG TY (THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, XÂY DỰNG, XNK ...)

+ THỰC HÀNH LÀM SỔ SÁCH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART

+ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM ...

+ HỌC PHÍ MỘT KHOÁ (02 THÁNG): 1.800.000 Đ 

 

Các bài viết khác
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/