Đang tải dữ liệu...

BẢNG GIÁ IN HOÁ ĐƠN

( 02-08-2013 - 08:30 AM ) - Lượt xem: 5

MIỄN PHÍ THIẾT KẾ MẪU CHUẨN CỦA THIÊN LỘC THUỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

 

BẢNG GIÁ IN HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 


MIỄN PHÍ THIẾT KẾ MẪU CHUẨN CỦA THIÊN LỘC THUỶ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

 


Số lượng
 

In 1 màu đen ( VNĐ )
 

In 1 màu khác ( VNĐ )
 

In 2 màu trở lên ( VNĐ )
 
01 480.000  500.000 500.000
02 450.000  480.000 480.000
03 380.000  400.000 400.000
04 350.000 380.000 380.000
05 230.000 260.000 260.000
10 150.000 170.000 170.000
20 120.000 150.000 150.000
30 100.000 120.000 120.000

Tên Ấn Phẩm: Hóa Đơn GTGT

Giấy Carbonless 3 liên (hoặc F60)

in 1 mặt

Qui cách : 190 x 270 mm

Thành Phẩm: Răng cưa, đóng cuốn 50 số/cuốn

Các bài viết khác
Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/