Đang tải dữ liệu...

DV KẾ TOÁN HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ

( 20-06-2013 - 02:24 PM ) - Lượt xem: 6

Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. Thiên Lộc Thủy nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng phần mềm (HTKK) của Tổng Cục Thuế. Thiên Lộc Thuỷ mang đến lòng chân thành, sự hợp tác tin cậy, sự tận tâm, nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về kế toán - Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

 
Các nội dung và công việc Thiên Lộc Thủy cam kết thực hiện:
 I.      Báo cáo thuế hàng tháng:
1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
2.       Lập và nộp báo cáo thống kê;
3.       Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế
4.       Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
5.       Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế
 
II.       Kế toán hàng tháng:
 A       Kế toán tháng
1.       Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
2.       Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
3.       Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ;
4.       Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp HTKK ;
5.       Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
6.       Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
7.       In  phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;
8.       Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
9.       In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện;
10.     Lập và nộp báo cáo thống kê;
11.     Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;
12.     Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra;
13.     Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
14.     Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;
15.     Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;
 
B        Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
1.       Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế;
2.       Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp;
3.      Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu

C.       Quyết toán năm:
1.       Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
2.       Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.
3.       Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.
 
 III. Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:
1.       Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
2.       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
3.       Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
4.       Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan;
 
****ĐẶC BIỆT TRỌN GÓI BÁO CÁO THUẾ, LÀM SỔ SÁCH, TƯ VẤN TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC, KÝ HỢP ĐỒNG CHỈ TỪ  700.000Đ/THÁNG (Tùy theo phát sinh chứng từ).
****ĐỐI VỚI CÔNG TY KHÔNG PHÁT SINH HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ CHI PHÍ TRỌN GÓI CHỈ 500.000Đ/THÁNG.
Các bài viết khác
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/