Đang tải dữ liệu...

SỔ SÁCH KẾ TOÁN KHÔNG THỂ THIẾU KHI LÊN CÔNG TY

( 16-08-2015 - 11:32 AM ) - Lượt xem: 2

 

CÔNG VIỆC KHÔNG THỂ THIẾU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

KHI LÊN CÔNG TY DN CHƯA NẮM BẮT RÕ LUẬT THUẾ CHỈ ĐƠN GIẢN THỰC HIỆN VIỆC KHAI BÁO THUẾ NHƯNG KHÔNG NGHĨ LÀ CÔNG VIỆC LÀM SỔ SÁCH HÀNG THÁNG NÓ RẤT LÀ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO,

KHAI BÁO THUẾ CHỈ PHẢN ÁNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP HAY ĐƯỢC KHẤU TRỪ MÀ THÔI.

VIỆC LÀM SỔ SÁCH THỂ HIỆN CHI TIẾT SỐ LIỆU PHÁT SINH TỪNG THÁNG CỦA CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG MÀ LUẬT THUẾ ĐÃ QUY ĐỊNH. VIỆC KHÔNG LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CŨNG ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG LUẬT THUẾ QUY ĐỊNH. DOANH NGHIỆP SẼ BỊ TÀI ĐỊNH VÀ BỊ TRUY THU THUẾ NGƯỢC LẠI THEO THỜI GIAN TỪ KHI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP DỰA TRÊN DOANH THU CỦA CÔNG TY.

Các bài viết khác
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/