Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,185.09 17,724.62
CHF 23,220.21 23,949.20
EUR 24,647.58 25,773.76
GBP 29,709.10 30,336.89
JPY 204.57 213.92
THB 654.69 760.82
USD 23,135.00 23,305.00